Processledning

och grupputveckling

 

Står arbetsgruppen inför en större utmaning eller en ny uppgift som kräver kraftsamling och ett välfungerande samarbete? Eller hämmas det vanliga vardagsarbetet av gnissel medarbetarna emellan? Har det t o m kanske vuxit
till en konflikt som förlamar arbetet? Eller har någon annan form av kris drabbat din personal?
Då hjälper vi gärna till med att lösa knutarna, utifrån ett upplägg som vi skräddarsyr tillsammans med er.

Aktuellt