Psykoterapi

Både enskilda och par är välkomna till min terapimottagning på Vasagatan i centrala Stockholm.
När du t ex

• har problem i ditt förhållande
• upplever att relationer till andra är besvärliga
• står vid ett vägskäl i livet
• hindras av gamla oavslutade trauman och relationer
• sitter fast i gamla mönster
• vill bli friare från måsten och borden
• känner dig nedstämd och utan ork eller lust
• sviktar under för mycket stress och press
• plågas av prestationskrav
• tappat skaparlusten och kreativiteten har gått i baklås
• brottas med existentiella livsfrågor
• eller helt enkelt vill lära känna dig själv bättre

I alla de uppräknade fallen spelar relationer en central roll, din relation till dig själv och till andra, och de får därför också mycket utrymme i terapin.

Hur vi ser på oss själva och relaterar till andra grundläggs tidigt. Brister i de tidigaste relationerna lämnar avtryck som låg självkänsla och skam, som lägger krokben för oss med ibland förödande konsekvenser.

I terapin undersöker vi mönstren i ditt sätt att vara med dig själv, för att helt enkelt göra dig medveten om hur du gör för att vara den du är. Utifrån den medvetenheten får du möjlighet att göra andra val än tidigare. Genom olika tekniker och experiment får du utforska dina nuvarande livsstrategier och pröva alternativa sätt att vara och agera.

Jag är legitimerad psykoterapeut med relationell och integrativ inriktning och även gestaltterapeut med en masterexamen från Gestaltakademin/Derby universitet.

Gestaltterapins styrka är det tillåtande humanistiska förhållningssättet och helhetsperspektivet på människan. Både tankar, känslor och kropp får och ska finnas med i terapirummet.

Det relationella perspektivet har samma en dominerande plats i gestaltterapin såväl som i min vidareutbildning.

Den integrativa delen innebär att jag jobbar över gränserna mellan olika terapiskolor. Det viktigaste för mig är att anpassa metoden och verktygen till den person jag har framför mig, att använda det som passar just dina problem och din personlighet bäst.

Alla terapiriktningar har omformats med tiden, och utvecklingen går också mot att de närmar sig varandra allt mer. Och ofta har vi egentligen pratat om samma saker, fast vi benämnt dem olika. T ex talar man inom kbt om medveten närvaro, acceptans, validering och terapeutisk allians. Innehållet bakom de begreppen har även gestaltterapeuter arbetat med i många decennier, men under andra etiketter.

Jag lutar mig mot ett integrerat teoribygge, som hänger samman och fungerar för mig. Fundamentet är en humanistisk människosyn, en övertygelse om att människan har en inbyggd drivkraft till växt och förmåga till självreglering och balans, och att vi behöver och kan ta eget ansvar för oss själva – och våra val – och för varandra.

Så är skillnaderna i dag större mellan enskilda terapeuter än mellan terapiskolorna, tror jag. Att relationen mellan terapeuten och klienten fungerar är också viktigare än metoden. Förtroende och tillit är en nödvändig förutsättning för att terapin ska ge resultat.