Skrivarkurser: Skriv ditt liv

Min journalist- och psykoterapeutbakgrund förenar jag genom att varje sommar hålla skrivarkurser på temat Skriv ditt liv,
dels en introduktions-, dels en fortsättningsvecka, på Gotland.

De här skrivarveckorna är för dig med både skrivlust och intresse för personlig växt. Att skriva om sina upplevelser och erfarenheter är en spännande väg att lära känna sig själv bättre. Genom att sätta ord på det som pågår inom dig blir du mer medveten om vad det är du egentligen tänker, känner och vill. Samband klarnar och nya öppningar kan uppenbara sig.

Under Gotlandsveckan kombinerar vi personlig utveckling med skrivteknik. Vi går igenom vad som gör en text levande och läsvärd och experimenterar med olika genrer. Materialet till texterna hämtar du från ditt eget liv, och havet och den särpräglade gotländska naturen tjänar som bästa källa till inspiration, insikt och nya krafter.

Aktuellt